วิศวกรการผลิต (Production Engineer)

Location : โรงงานปราจีนบุรี

วิศวกรซ่อมบำรุงทั่วไป (Maintenance Engineer)

Location : โรงงานปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

Location : โรงงานปราจีนบุรี

นักพัฒนาระบบ (Developer)

Location : โรงงานปราจีนบุรี

วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

Location : โรงงานปราจีนบุรี